Kontakta Södermöreskolan

Välkommen att kontakta oss på Södermöreskolan.

Kontaktuppgifter till Södermöreskolan

Titel

Namn

E-post

Telefon


Rektor

Hanna Klingstedt

 hanna.klingstedt@kalmar.se

010-352 51 70


Biträdande rektor

Martin Westbrandt

martin.westbrandt@kalmar.se

010-352 51 71


Skoladministratör

Henrik Nilsson

henrik.nilsson5@kalmar.se

010-352 51 52


IT-pedagog

Malin Rönnqvist

malin.ronnqvist@kalmar.se

010-352 51 53


Vaktmästare

Claes Jansson

claes.jansson@kalmar.se

010-352 51 72


Vaktmästare

Calle Söderberg

carl-magnus.soderberg@kalmar.se

070-405 45 20


Kurator

Kjersti Sandell

kjersti.sandell@kalmar.se

010-352 51 74


Kurator

Linda Wreibo

linda.wreibo@kalmar.se

010-352 51 75


Skolsköterska

Anette Persson

anette.persson_6@kalmar.se

010-352 51 78


SYV

Carina Axelsson

carina.axelsson@kalmar.se

010-352 51 73


Skolbibliotikarie

Sabina Larsson

sabina.larsson@kalmar.se

 


Arbetslag

Arbetslagslagsledare

AL 1

Ulf Karlsson

ulf.karlsson@kalmar.se

010-352 51 80


Arbetslagsledare

AL 2

Emma Eklund

emma.eklund@kalmar.se

010-352 51 81


Arbetslagsledare

AL 3

Therése Åstedt

therese.astedt@kalmar.se

010-352 51 82Fler sidor inom välkommen till södermöreskolan

Modersmål, hemspråk på Södermöreskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Södermöreskolans förväntningar

Det här förväntar vi oss av dig som elev och vårdnadshavare

Vision och mål på Södermöreskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Välkommen till Södermöreskolan

Här beskriver vi vår verksamhet och organisation

Värdegrund på Södermöreskolan

Vi arbetar för att förbygga och motverka all form av kränkande behandling

Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Publicerad: 27 april 2021