Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Stöd, hälsa och trygghet

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Elevhälsa på Södermöreskolan

Elevhälsans uppdrag på Södermöreskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Trygghet och säkerhet på Södermöreskolan

Södermöreskolans arbete med trygghet och säkerhet.