Välkommen till Södermöreskolan

Södermöreskolan är ett högstadium med cirka 250 elever från årskurs 7-9

Södermöreskolan skall vara en trivsam och trygg arbetsplats med ett öppet och tillåtande klimat. ”Vi – känsla” och gemenskap, elever och personal gör ett jobb tillsammans och tar gemensamt ansvar för detta. Kunskap står i centrum i en skolvardag som våra elever upplever meningsfull och där de känner lust inför lärandet. Med goda ämneskunskaper som bas bygger vi helheter och sammanhang. Inflytande och ansvar är honnörsord och genomsyrar verksamheten.

På Södermöreskolan är ambitionen att var och en ska lyckas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar.

Södermöreskolans organisation

På skolan samverkar lärare, speciallärare, elevhälsa och fritidsledare. Lärarna är fördelade i tre arbetslag AL1, AL2 och AL3. Södermöreskolan ingår i Södermörenätet i ett 1-16-årsperspektiv. Södermöreskolan samverkar med övriga skolor i Södermöre i ämnen såsom moderna språk, slöjd och musik och delar vissa lokaler med Ljungbyholmsskolan.

Eleverna har sin hemvist kopplad till de respektive arbetslag. I hemvisten har eleverna sina elevskåp och i direkt anslutning finns det studie- och uppehållsrum.
Klassrummen är välutrustade liksom salarna för de praktiskt-estetiska ämnena.
Två laborationssalar för NO-ämnena finns.

Speciallärarna arbetar i egna rum där elever kan få en lugn arbetsmiljö.

Mitt i skolan finns Södermöreskolans fritidsgård Hobban. Där finns även ett café där såväl elever som personal kan köpa fika under förmiddagarna. På skolan finns även ett bibliotek. På skolgården finns såväl en konstgräsplan som en
multiarena.

Skolans administration består av rektor och biträdande rektor. Här finns även vår elevhälsa med skolkurator, skolsköterska och SYV.

Södermöreskolan tillhör Södermöre kommundel med egen förvaltning och politisk nämnd.

Fler sidor inom välkommen till södermöreskolan

Kontakta Södermöreskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Södermöreskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Södermöreskolans förväntningar

Det här förväntar vi oss av dig som elev och vårdnadshavare

Vision och mål på Södermöreskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Värdegrund på Södermöreskolan

Vi arbetar för att förbygga och motverka all form av kränkande behandling

Senast uppdaterad: 11 augusti 2021
Publicerad: 27 april 2021