Södermöreskolans förväntningar

Samarbetet mellan skolan, eleven och hemmet är avgörande för framgång

Skolframgång för våra elever handlar om att nå kunskapsmålen samt de sociala mål som läroplan och kursplaner föreskriver. Jobbet gör vi tillsammans, hem och skola. Ställ krav på ditt barn, men glöm inte det som är mest avgörande för framgång i skola och livet som stort, uppmuntran och kärlek.

I skolan är trygghet och studiero avgörande. För en hållbar helhet för ditt barn är fasta rutiner och struktur av största betydelse. Samverkan oss emellan i hem och skola är avgörande för framgång.

I skolan ansvarar vi för att:

 • Vår verksamhet håller hög kvalitet.
 • Eleven möts med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • God arbetsmiljö och trygghet i skolmiljön skapas.
 • Varje elev bemöts utifrån sina egna förutsättningar och får stöd efter behov.
 • Eleven erbjuds en inspirerande studiemiljö där elevens starka sidor lyfts fram.
 • Elevernas arbete och skolans verksamhet utvärderas årligen.
 • Hemmet informeras om elevens skolgång.
 • Du som vårdnadshavare känner dig välkommen till skolan och vill kontakta oss.

Som vårdnadshavare tar du eller ni ansvar för att:

 • Ditt barn är utvilat, har ätit frukost och kommer i tid till skolan.
 • Ditt barn har rätt utrustning för skoldagens aktiviteter.
 • Meddela om ditt barns frånvaro och återkomst till skolan.
 • Stödja ditt barn med läxorna och uppmuntra barnet till ett växande ansvar.
 • Delta i föräldramöte och utvecklingssamtal.
 • Visa ditt barn att skolan är viktig för lärandet.
 • Om möjligt undvika ledighet utöver skolloven.
 • Ditt barn arbetar igen det hen har missat efter sjukdom eller ledighet.

Som elev tar du ansvar för att:

 • Engagera dig i skolarbetet.
 •  
 • Uppträda hänsynsfullt, artigt och vänligt.
 • Passa tider.
 • Göra dina läxor eller skoluppgifter.
 • Hjälpa till att hålla skolan fin.
 • Respektera att skolan är en arbetsplats och att alla har rätt till arbetsro.
 • Följa skolans trivselregler.
 • Ge förslag på och arbeta för förbättringar i skolan.

Fler sidor inom välkommen till södermöreskolan

Kontakta Södermöreskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Södermöreskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Södermöreskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Välkommen till Södermöreskolan

Här beskriver vi vår verksamhet och organisation

Värdegrund på Södermöreskolan

Vi arbetar för att förbygga och motverka all form av kränkande behandling

Senast uppdaterad: 11 mars 2022
Publicerad: 27 april 2021