Vision och mål på Lindsdalsskolorna

På Lindsdalsskolorna satsar vi mycket på ett undersökande och forskande arbetssätt med mycket av undervisningen förlagd i samhället och ute i naturen.

Vi arbetar för att ge eleverna en social kompetens som de kommer att ha nytta av även i vuxenlivet.

Vi vill skapa en skola som är fylld av nyfikenhet på framtiden, arbetsglädje och omtanke om varandra för att kunna leva upp till devisen:

"Framtiden ligger i deras händer som kan ge morgondagens generation en hållbar grund för att leva och hoppas".

Målet är att alla elever ska nå behörighet till gymnasiet, men även att de kommer så långt de kan utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har digitala skrivtavlor, så kallade Smartboards, i alla klassrum. I årskurs 7-9 finns fullt utrustade ämnessalar.

Alla elever i årskurs 4-9 har en individuell Chromebook. I årskurs F-3 finns tillgång till Chromebooks i vagnar.

Fler sidor inom välkommen till lindsdalsskolorna

Om Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolorna följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Kontakta Lindsdalsskolorna

Kontaktuppgifter till grundskolans rektor och skolledning

Förväntningar på Lindsdalsskolorna

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Resultat och uppföljning på Lindsdalsskolorna

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Värdegrund på Lindsdalsskolorna

Information om Lindsdalsskolornas värdegrund

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolorna

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolorna

Senast uppdaterad: 11 mars 2021
Publicerad: 12 november 2020