Om Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolorna är en enhet med cirka 1 000 elever. Vi är 135 medarbetare som varje dag möter eleverna för att se till att varje dag blir en bra skoldag.

Vi är en enhet som ligger i området Lindsdal. Vår enhet består av två skolor- Sjöängsskolan och Lindsdalsskolan.

På Sjöängsskolan har vi årskurs F-6 - två paralleller av varje årskurs. På Lindsdalsskolan har vi årskurs F-6, två paralleller av varje årskurs. Även högstadiet ligger på Lindsdalsskolan. Vi har i nuläget fem paralleller i årskurs 7 och fyra paralleller i årskurs 8 och årskurs 9. Elever som går på Åbyskolan F-6 tillhör Lindsdalsskolan under sin tid på högstadiet.

Vi arbetar varje dag med att ta hand om det bästa du som vårdnadshavare har. Dina barn!

Eleverna går i skolan för att nå de kunskapskrav som finns och lära sig så mycket som möjligt under tiden hos oss. Samtidigt som detta sker måste arbetet runt om eleverna fungera utifrån relationer och mående. Vi arbetar ständigt med att se till att eleverna har det bra hos oss och får den hjälp de behöver utanför skolarbetet.

För att allt detta ska fungera behöver vi er som vårdnadshavare. Ett bra samarbete med er är mycket viktigt för att vi ska kunna nå framgång med alla våra elever.

Fler sidor inom välkommen till lindsdalsskolorna

Kontakta Lindsdalsskolorna

Kontaktuppgifter till grundskolans rektor och skolledning

Förväntningar på Lindsdalsskolorna

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Resultat och uppföljning på Lindsdalsskolorna

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Lindsdalsskolorna

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Värdegrund på Lindsdalsskolorna

Information om Lindsdalsskolornas värdegrund

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolorna

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolorna

Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Publicerad: 12 november 2020