Om Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolorna är en enhet i norra Kalmar. Den består av två skolor - Sjöängsskolan och Lindsdalsskolan. På Sjöängsskolan har vi två paralleller av F-6. På Lindsdalsskolan har vi två paralleller av F-6 och hela högstadiet 7-9.

Om Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolorna följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Kontakta Lindsdalsskolorna

Kontaktuppgifter till grundskolans rektor och skolledning

Förväntningar på Lindsdalsskolorna

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Resultat och uppföljning på Lindsdalsskolorna

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Lindsdalsskolorna

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Värdegrund på Lindsdalsskolorna

Information om Lindsdalsskolornas värdegrund

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolorna

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolorna