Värdegrund på Lindsdalsskolorna

Tillsammans. Vi har en god stämning på skolan som vi ständigt arbetar med och vill behålla.

Vi arbetar efter att vi är varandras arbetsmiljö och det krävs arbete för att skapa detta.

  • Man hälsar på varandra.
  • Man är rädd om sina saker.
  • Man bemöter varandra med respekt.
  • Alla är lika viktiga!

Vi har en trygghetsgrupp på skolan. Vi har en organisation kring elevhälsa som ständigt arbetar med att se och höra saker som vi behöver arbeta med.

Vi vill ha nära kontakt med våra vårdnadshavare för att vi tidigt ska kunna göra insatser om det inte fungerar.

Fler sidor inom välkommen till lindsdalsskolorna

Om Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolorna följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Kontakta Lindsdalsskolorna

Kontaktuppgifter till grundskolans rektor och skolledning

Förväntningar på Lindsdalsskolorna

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Resultat och uppföljning på Lindsdalsskolorna

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Lindsdalsskolorna

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolorna

Modersmål, hemspråk på Lindsdalsskolorna

Senast uppdaterad: 11 mars 2021
Publicerad: 12 november 2020