Stöd, hälsa och trygghet på Lindsdalsskolorna

Elever på Lindsdalsskolorna har tillgång till två kuratorer och tre skolsköterskor. Varje klass har två mentorer som har ett extra ansvar för sina elever.

Trygghet och säkerhet på Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolornas arbete med trygghet och säkerhet, krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Elevhälsan på Lindsdalsskolorna

Elevhälsans uppdrag på Lindsdalsskolorna är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring på Lindsdalsskolorna

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information om fotografering på Lindsdalsskolorna

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser