Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Stöd, hälsa och trygghet

Elever på Lindsdalsskolorna har tillgång till två kuratorer och tre skolsköterskor. Varje klass har två mentorer som har ett extra ansvar för sina elever.

Som komplement till den vanliga undervisningen erbjuder vi specialundervisning som stöd för de elever som, under kortare eller längre perioder, har behov av det.

Speciallärarna tar ett särskilt ansvar för de elever som behöver stöd med läs och skrivinlärning, matematik och engelska och arbetar i ett nära samarbete med elever, föräldrar, klassföreståndare och ämneslärare.

Elevhälsa på Lindsdalsskolorna

Elevhälsans uppdrag på Lindsdalsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Trygghet och säkerhet på Lindsdalsskolan

Lindsdalsskolornas arbete med trygghet och säkerhet. Trygghetsgrupp och POSOM-grupp