Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Trygghet och säkerhet på Lindsdalsskolorna

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på lindsdalsskolorna

Elevhälsan på Lindsdalsskolorna

Elevhälsans uppdrag på Lindsdalsskolorna är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring på Lindsdalsskolorna

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information om fotografering på Lindsdalsskolorna

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 4 januari 2024
Publicerad: 12 november 2020