Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på lindsdalsskolorna

Trygghet och säkerhet på Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolornas arbete med trygghet och säkerhet, krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Elevhälsan på Lindsdalsskolorna

Elevhälsans uppdrag på Lindsdalsskolorna är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information om fotografering på Lindsdalsskolorna

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 11 mars 2021
Publicerad: 12 november 2020