Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Välkommen till Gröndalsskolan

Gröndalsskolan geografiska läge på både Gröndal och Tullbro ger en närhet till såväl stad och kultur som natur och friluftsliv, vilket ger oss unika möjligheter att använda närmiljön i undervisningen.

På Gröndal finns en grundsärskola med elever från årskurs 1 till årskurs 9. Samtliga elever som går här läser efter grundsärskolans kursplaner. Det finns sex klasser med 4-8 elever i varje klass. Undervisningen är individuellt anpassad till varje elev.

På Tullbro finns en grundsärskola med elever mellan årskurs 3 och årskurs 9. Sammanlagt är det sex klasser med 5-10 elever i varje klass. Undervisningen är individuellt anpassad till varje elev. Vi har även fritidshem och korttidstillsyn.

På Gröndalsskolan arbetar vi på följande sätt:

  • Lågaffektivt bemötande - ett icke-konfronterande bemötande och ett förebyggande arbete med att öka förståelsen för orsaker till olika beteenden och kringgå svåra och stressande situationer.
  • Tydliggörande pedagogik - tydlighet och förutsägbar lärmiljö.
  • Salutogent förhållningssätt - vi fokuserar på det som fungerar och ser möjligheter.
  • Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) - alla kan kommunicera och att kommunicera är en mänsklig rättighet. Vi använder oss av exempelvis ljud, gester, föremål, tecken, rörliga bilder, taktila bilder, bilder och symboler.
  • Anpassad fysisk miljö - för att stödja elevernas lärande.
  • Kollegialt lärande - vi delar med oss av våra olika kompetenser och erfarenheter. Vi planerar, genomför och analyserar undervisningens resultat så att vi tillsammans får syn på vad som kan förbättras.

Fler sidor inom välkommen till gröndalsskolan

Förväntningar på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi tillsammans för en framgångsrik och fungerande skola och fritidshem.

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Grundsärskolans läroplan ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Publicerad: 11 januari 2021