Förväntningar på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi tillsammans för en framgångsrik och fungerande skola och fritidshem. För elev, vårdnadshavare och personal.

Eleven

Som elev förväntar vi oss att du:

 • Medverkar och är engagerad i skolarbetet.
 • Följer skolans trivselregler.
 • Hjälper till att hålla skolan fin.
 • Passar tider.

Skolan

I skolan ansvarar vi för att:

 • Vår verksamhet håller hög kvalitet.
 • Eleven möts med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • God arbetsmiljö och trygghet i skolmiljön skapas.
 • Varje elev bemöts utifrån sina egna förutsättningar och får stöd efter behov.
 • Eleven erbjuds en inspirerande studiemiljö där elevens starka sidor lyfts fram.
 • Elevernas arbete och skolans verksamhet utvärderas årligen.
 • Hemmet informeras om elevens skolgång.
 • Du som vårdnadshavare är välkommen till skolan och vill kontakta oss.

Hemmet

Som vårdnadshavare tar du eller ni ansvar för att:

 • Ditt barn är utvilat, har ätit frukost och kommer i tid till skolan.
 • Ditt barn har rätt utrustning för skoldagens aktiviteter.
 • Meddela om ditt barns frånvaro och återkomst till skolan.
 • Uppmuntra barnet till ett växande ansvar.
 • Delta i föräldramöte och utvecklingssamtal.
 • Visa ditt barn att skolan är viktig för lärande.
 • Om möjlighet undvik ledighet utöver skolloven.

Fler sidor inom välkommen till gröndalsskolan

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Läroplanen för anpassad grundskola ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Välkommen till Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan finns elever från årskurs 1 till årskurs 9.

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Publicerad: 11 januari 2021