Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Om Gröndalsskolan

Grundsärskolan i Kalmar heter Gröndalsskolan och är lokaliserad på två platser, Gröndal samt Tullbro. Vi tar emot elever från årskurs 1 till årskurs 9.

Förväntningar på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi tillsammans för en framgångsrik och fungerande skola och fritidshem.

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Grundsärskolans läroplan ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Välkommen till Gröndalsskolan

På Gröndal finns en grundsärskola med elever från årskurs 1 till årskurs 9 och på Tullbro finns elever mellan årsku...

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero