Kontakta Gröndalsskolan

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Besöksadress

Gröndalsskolan - Gröndal
Gröndalsvägen 19A
392 36 Kalmar

Tabell: Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan

Titel

Namn

E-post

Telefon

rektor

Susanne Lind

susanne.lind@kalmar.se

0480-45 33 49

biträdande rektor

Daniel Falk Linnersjö

daniel.falk-linnersjo@kalmar.se

0480-45 31 71

biträdande rektor

Andreas Berg

andreas.berg@kalmar.se

0480-45 32 91

vik. biträdande rektor

Lotta Marklund

lotta.marklund@kalmar.se

0480-45 32 94

skolsekreterare

Liselotte Bonnier

liselott.bonnier@kalmar.se

0480-45 24 80

skolsekreterare

Patricia Larsson

patricia.larsson@kalmar.se

0480- 45 45 39

vaktmästare

Mikael Brandt

mikael.brandt@kalmar.se

0480-45 31 74

skolsköterska

Anna-Karin Wesström

anna-karin.wesstrom@kalmar.se

0480-45 32 42

kurator

Helén Hallberg

helen.hallberg@kalmar.se

0480-45 30 98

studie- och

yrkesvägledare

Solbritt Rosengren

solbritt.rosengren@kalmar.se

0480-45 31 80

Klasser

personalA-klassen0480-45 31 92

B-klassen0480-45 31 79

C-klassen0480-45 31 82

D-klassen0480-45 31 91

F-klassen0480-45 31 93

G-klassen0480-45 31 99

H-klassen0480-45 33 38

I-klassen0480-45 31 75

J-klassen0480-45 33 75

K-klassen0480-45 31 73

L-klassen0480-45 31 81

M-klassen0480-45 31 87

N-klassen0480-45 31 97

Fritids A-huset0480-45 33 74

Fritids C-huset0480-45 31 78


Fler sidor inom välkommen till gröndalsskolan

Förväntningar på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi tillsammans för en framgångsrik och fungerande skola och fritidshem.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Grundsärskolans läroplan ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Välkommen till Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan finns elever från årskurs 1 till årskurs 9.

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022
Publicerad: 11 januari 2021