Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Kontakta Gröndalsskolan

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Besöksadress

Gröndalsskolan - Gröndal
Gröndalsvägen 37
392 36 Kalmar

Besöksadress

Gröndalsskolan - Tullbro
Tullslätten 2
392 33 Kalmar

Tabell: Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan

Titel

Namn

E-post

Telefon

rektor

Susanne Lind

susanne.lind@kalmar.se

0480-45 33 49

bitr rektor

Daniel Falk Linnersjö

daniel.falk-linnersjo@kalmar.se

0480-45 31 71

skolsekreterare

Liselotte Bonnier

liselott.bonnier@kalmar.se

0480-45 24 80

vaktmästare

Mikael Brandt

mikael.brandt@kalmar.se

0480-45 31 74

skolsköterska

Anna-Karin Wesström

anna-karin.wesstrom@kalmar.se

0480-45 32 42

kurator

Helén Hallberg

helen.hallberg@kalmar.se

0480-45 30 98

Studie- och

yrkesvägledare

Solbritt Rosengren

solbritt.rosengren@kalmar.se

0480-45 31 80

Klasser

personalA-klassen Tu

Einar Ideström

Åsa Johnsson

Lotta Marklund

Mattias Nordström


0480-45 33 75

B-klassen Tu

Catarina Franzén

Magnus Svensson

Git Johansson

Riyadh Abedali

John Brodin

Fabian Brandstedt


0480-45 31 75

C-klassen Tu

Pia Strömberg

Sanna Möller

Jenny Moberg

Carl Wenell


0480-45 31 87

D-klassen Tu

Ola Malmkvist

Susanne Tunsäter

Anneli Oskarsson

Malin Sperlinge


0480-45 33 38

E-klassen Tu

Sofia Ståhl

Therese Woxther

Kenny Winchler

Andréas Andersson


0480-45 31 81

F-klassen Tu

Anne Brandstedt

Marlen Bernhardsson

Tom Wågström

Pia Lindström Stenholm


0480-45 31 73

A-klassen Grd

Chia Andersson

Emelie Svensson Olsson

Eva Fransson

Emelie Ragnarsson

Anneli (Hulda) Nilsson

Marie Hovenäs


0480-45 31 93

B-klassen Grd

Eva Alfredsson

Elin Kittel

Emma Halvorsen

Frida Lindgren

Arvid Flodmark


0480-45 31 82

C-klassen Grd

Camilla Johannesson

Maja Winroth

Christina Lundqvist Granqvist

Mirjam Rindlisbacher Hessling

Emma Wickman


0480-45 31 92

D-klassen Grd

Mari Petersson

Laura Budzik Dusza

Andreas Hultgren

Veronika Hildingsson

Fanny Spolander Liikamaa


0480-45 31 91

E-klassen Grd

Ivan Törnkrantz

Camilla Eriksson

Therese Nygren

Linn Törnqvist

Najah Salame


0480-45 31 97

F-klassen Grd

Urban Svensson

Marcus Kullman

Anja Elnéus


0480-45 31 99


Fler sidor inom välkommen till gröndalsskolan

Förväntningar på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi tillsammans för en framgångsrik och fungerande skola och fritidshem.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Grundsärskolans läroplan ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Välkommen till Gröndalsskolan

På Gröndal finns en grundsärskola med elever från årskurs 1 till årskurs 9 och på Tullbro finns elever mellan årsku...

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

Senast uppdaterad: 3 mars 2021
Publicerad: 11 januari 2021