Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Resultat och uppföljning på Gröndalsskolan

Grundsärskolans läroplan ger utrymme för hög grad av individanpassning och varierat lärande.

För alla elever i grundsärskolan årskurs 1 genomförs det nationella bedömningsstödet i ämnena svenska och matematik.

Elevens måluppfyllelse under hela skoltiden följs upp vid utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Klasskonferenser genomförs en gång per läsår och därimellan träffas elevhälsateamet varje vecka.

Fler sidor inom välkommen till gröndalsskolan

Förväntningar på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi tillsammans för en framgångsrik och fungerande skola och fritidshem.

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Modersmål, hemspråk på Gröndalsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Gröndalsskolan

Trygghet, Självständighet, Glädje, Tillgänglighet, Kunskap och Kommunikation är Gröndalsskolans ledord.

Välkommen till Gröndalsskolan

På Gröndal finns en grundsärskola med elever från årskurs 1 till årskurs 9 och på Tullbro finns elever mellan årsku...

Värdegrund på Gröndalsskolan

Trygghet och studiero

Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Publicerad: 11 januari 2021