Wittingmetoden

Avlyssning är en viktig del av skrivinlärningen och uttalsträningen. Den är också en hjälp för att lära sig att lyssna efter ljud, leta efter ljud både i början, mitten eller slutet av ett ord samt för att lära sig läsa.

Fler sidor inom svenskundervisning

Kort fakta om svenskundervisning

Modersmålsstöd är centralt för att deltagarna ska förstå vad som förväntas av dem.

Moment i språkinlärningen

Läraren har en långsiktig plan i lärandet som bryts ner i delmoment under lektionerna.

Senast uppdaterad: 26 november 2021
Publicerad: 28 juli 2021