Ge stöd och hjälp

Någon behöver dig. Det finns barn, ungdomar och vuxna i Kalmar kommun som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. Det finns flera olika typer av uppdrag som kräver olika stor insats.

Att vara familjehem och jourhem

För dig som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Att vara god man eller förvaltare

Som god man fungerar du som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen

Att vara kontaktfamilj

För dig som funderar på att bli kontaktfamilj

Att vara kontaktperson

För dig som funderar på att bli kontaktperson

Frivillig i Kalmar

Här hittar du kontaktvägar till organisationer som söker frivilliga

Övriga länkar

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

$widget.img.alt

Jobba hos oss

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre - var med och utveckla Kalmar kommun du med!

$widget.img.alt

Student

Kalmar kommun ser samarbete med studenter som en viktig del i vår organisations utveckling.

$widget.img.alt