Ge stöd och hjälp

Någon behöver dig. Det finns barn, ungdomar och vuxna i Kalmar kommun som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag. Det finns flera olika typer av uppdrag som kräver olika stor insats.

Att vara familjehem och jourhem

För dig som funderar på att bli familjehem eller jourhem

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Att vara god man till ensamkommande flyktingbarn

Att vara kontaktfamilj och stödfamilj

För dig som funderar på att bli kontaktfamilj

Att vara kontaktperson

För dig som funderar på att bli kontaktperson

Frivillig i Kalmar

Här hittar du kontaktvägar till organisationer som söker frivilliga

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige