Äldre

Vi erbjuder både stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter för dig som är äldre.

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter Kalmar kommun tar ut för den omsorg vi ger dig.

Dagverksamhet för dig med demensdiagnos

Det finns stöd och hjälp både för dig som har en demenssjukdom och för dina anhöriga

E-tjänster Omsorg och stöd

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig b

Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet med till exempel hushållssysslor, omsorg och omvårdnad

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Mat i äldreomsorgen

Vi vill erbjuda våra matgäster och kunder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av i huvudsak ekologiska

Tillfällig vistelse i Kalmar kommun

Du kan få hjälp med hemsjukvård, hemtjänst och/eller trygghetslarm under din vistelse i Kalmar kommun

Träffpunkter

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former och få ett stöd i vardagen

Tyck till (Lämna synpunkter eller klagomål) - Kalmar

Här kan du både anmäla fel och lämna synpunkter på hur vi kan göra Kalmar bättre.

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Övriga länkar