Trygg och säker

Vi finns här för dig! Kalmar kommun arbetar på flera olika sätt för att du ska kunna vara trygg i ditt hem och i hela kommunen.

Kalmar brandkår

Lär känna Kalmar brandkår och få mer information om förebyggande brandskydd.

Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

I Kalmar kommun finns det företag som hanterar produkter som vid brand eller utsläpp kan orsaka en allvarlig olycka

Krisberedskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbplatsen.

Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer i fall något händer

Trygghets- och larmcentral

Trygghets- och larmcentral arbetar både förebyggande och med akuta händelser för ett säkert Kalmar

Brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete

Många insatser görs för att förebygga brott och öka tryggheten. Här får du veta vad vi gör.

Övriga länkar

Grannsamverkan

Genom grannsamverkan kan du och dina grannar minska risken för brott i er boendemiljö och i ert näro...

Krisberedskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbp...