Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Trygg och säker

Vi finns här för dig! Kalmar kommun arbetar på flera olika sätt för att du ska kunna vara trygg i ditt hem och i hela kommunen.

Kalmar brandkår

Lär känna Kalmar brandkår och få mer information om förebyggande brandskydd.

Farlig verksamhet och Sevesoanläggningar

I Kalmar kommun finns det företag som hanterar produkter som vid brand eller utsläpp kan orsaka en allvarlig olycka...

Krisberedskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbplatsen.

Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer i fall något händer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet arbetar för att du ska kunna känna dig trygg och säker i vår kommun

Trygghets- och larmcentral

Trygghets- och larmcentral arbetar både förebyggande och med akuta händelser för ett säkert Kalmar

Grannsamverkan

Genom grannsamverkan kan du och dina grannar minska risken för brott i er boendemiljö och i ert näro...

Krisberedskap

När något allvarligt händer i vår kommun kommer du hela tiden att hitta aktuell information på webbp...