Kort fakta om språkinsatser

Det finns många dialekter eller likheter med ett språk, men modersmålet är det som når hela vägen fram.

Skolverksamheten i Sverige och på Bas KALMAR ser annorlunda ut än i många av deltagarnas hemländer. Detta leder inte bara till språkliga kommunikationsproblem utan även kulturella. När deltagarna förstår varför vi tränar på olika moment blir de ofta mer motiverade och tar till sig mer av innehållet. Språkstödet behövs även för att personalen på Bas KALMAR ska förstå vilka moment som individerna behöver och är mogna för att träna på.

Deltagarna behöver skaffa sig ett enkelt grundläggande ordförråd, samt börja lära sig tala, förstå, läsa och skriva på svenska.

Fler sidor inom språkinsatser

Svenskundervisning

Bas KALMAR jobbar för att deltagarna ska börja SFI och projektet utgår därför från SFI:s kursplan och innehåll.

Modersmål

För att kunna lära sig ett nytt språk underlättar det att kunna sitt eget för att förstå hur ett språk är uppbyggt.

Språkstöd

Språkstöd har visat sig vara nödvändigt för förförståelse i inlärningen och för att kunna förstå den information so

Publicerad: 28 juli 2021