Anhörigstöd och avlastning

Du som vårdar någon anhörig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning kan få stöd, råd och avlastning genom oss.

Att vara anhörig

Ibland kan man behöva stöttning som anhörig.

Anhörig till någon med funktionsnedsättning

Läs mer om vilket stöd du kan få som anhörig till någon med funktionsnedsättning eller som mår dåligt.

Anhörig till äldre

Läs mer om vilket stöd du kan få som anhörig till äldre.