Invandring och integration

Bra integration medför jämlikhet och bättre samförstånd. Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd.

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

För dig som är ny i Sverige är detta en utbildning för att diskutera kring det svenska samhället

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov

Projekt Bas KALMAR

Ett projekt för att underlätta jobbsökande, studera eller komma närmare arbetsmarknaden för nyanlända.

Övriga länkar

Ge stöd och hjälp

Någon behöver dig. Barn, ungdomar och vuxna i Kalmar kommun behöver stöd i sin vardag

Hitta bostad

Här hittar du länkar till hyresvärdar i Kalmar kommun

Reportage och artiklar

Här kan du läsa våra reportage i sin helhet som kommer ut med Integrationsnytt