Friskvård och hälsa

Friskvård och hälsa har varit en viktig del i konceptet Bas KALMAR då ämnena för många är ny kunskap och osäker mark. Bas KALMAR har öppnat ögonen för många vad gäller kost och träning.

Om Bas KALMAR:s arbete med friskvård och hälsa

Bas KALMAR har försökt att utvidga målgruppens tankesätt och kunskaper kring ämnet friskvård och hälsa.

Teori

Här redogörs för hur Bas KALMAR har arbetat teoretiskt kring ämnet friskvård och hälsa.

Rörelse

Att informera om de positiva effekterna med fysisk ansträngning har varit en viktig beståndsdel i projektet Bas KAL