Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet i Kalmar kommun ska bidra till att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska.

Fallprevention

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall

Äldres hälsa

Det är aldrig försent att främja äldres hälsa, ju längre vi lever med god hälsa desto större vinster