Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kort om verksamheten Bas KALMAR

Bas KALMAR vill hjälpa deltagarna med att få lära känna sin egen stad. Att förstå det nya samhället som deltagarna har kommit till är något som de får möjlighet till genom alla olika instanser och aktörer.

Mycket av verksamhetens arbete innebär att uppdatera, ge stöd och stöttning samt förklara och berätta upprepade gånger. För att kunna klara av studier underlättar det att deltagaren mår bra. Där har ett av våra framgångskoncept varit att fokusera mycket på friskvård.

Det underlättar också att i tidigt skede fundera över vilka ordningsregler som behövs. Bas KALMAR:s ordningsregler har varit att:

  • komma i tid
  • räcka upp handen
  • ej använda mobil privat under lektionstid
  • uppmuntra till att hänga av sig ytterkläderna.

Dessa regler gällde alla deltagare på Bas KALMAR och underlättade undervisningen. Reglerna är även bra att förstå och veta då de går att använda när deltagarna är ute i samhället, hälsar på hos vänner, studerar och jobbar.

"Veckans fraser" har varit ett bra sätt att börja prata både under lektionstid men också under promenader eller utflykter. Deltagarna känner sig trygga och förstår innehållet.

Två kvinnor i fokus som går promenad och pratar. En man går i bakgrunden.

Fler sidor inom verksamhet

Språkinsatser

För att deltagarna ska förstå innehållet i verksamheten behövs språkstöd, helst på deltagarnas modersmål.

Matematik

Matematik är något som alla använder i vardagen och därför viktigt att alla förstår.

Friskvård och hälsa

Bas KALMAR har öppnat ögonen för många vad gäller kost och träning.

Vardagsliv

Många i målgruppen behöver vidga sin kunskap om samhället i Sverige för att öka delaktighet.

Digitala verktyg

Mycket i samhället sker digitalt idag. Att då inte kunna läsa och ta till sig information innebär begränsningar.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 28 juli 2021