Språkinsatser

För att deltagarna ska förstå innehållet i verksamheten behövs språkstöd, helst på deltagarnas modersmål.

Kort fakta om språkinsatser

Det finns många dialekter eller likheter med ett språk, men modersmålet är det som når hela vägen fram.

Svenskundervisning

Bas KALMAR jobbar för att deltagarna ska börja SFI och projektet utgår därför från SFI:s kursplan och innehåll.

Modersmål

För att kunna lära sig ett nytt språk underlättar det att kunna sitt eget för att förstå hur ett språk är uppbyggt.

Språkstöd

Språkstöd har visat sig vara nödvändigt för förförståelse i inlärningen och för att kunna förstå den information so