Arbete för nyanlända

Det finns flera olika möjligheter som kan underlätta för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet.

Bas KALMAR

Ett projekt för att underlätta jobbsökande, studera eller komma närmare arbetsmarknaden

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

Ljungnäsvillan

Personlig utveckling genom praktik

SFI - Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning