Arbete för nyanlända

Det finns flera olika möjligheter som kan underlätta för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet.

Arbete för nyanlända

Att arbeta utanför hemmet innebär stora fördelar för dig och din familj. Det gör att du kan försörja dig och leva s

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

SFI - Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning