Missbruk och beroende

Vi erbjuder dig stöd och hjälp i frågor som rör alkohol, droger eller spel om pengar.

Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Stöd, information, rådgivning och behandling för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar

Samtalsbehandling

Stöd genom enskilda samtal för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar

Heldygnsvård för vuxna med missbruk och beroende

För dig som behöver mer hjälp än vad öppenvården kan ge

Barn i missbrukarmiljö

För dig som lever eller har levt i en familj där någon dricker för mycket eller använder andra droger

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav

Daglig sysselsättning för dig med missbruksproblem

Sysselsättning och social samvaro under dagtid på Skälby allé

Till föräldrar om alkohol och droger

Så guidar du ditt barn i frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänst och skola arbetar under sekretess

$widget.img.alt

Hjälp till dig som är ung

Olika problem eller funderingar du kan ha som ung

Samordnad individuell plan - SIP

Samordning för dig med behov av flera olika insatser