Funktionsnedsättning

I Kalmar kommun ska du med funktionsnedsättning kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra.

Stöd och insatser

För att du med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Vad är LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag för dig med betydande och varaktig

Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Parkeringstillstånd för dig med funktionsnedsättning

Du som har betydande gångsvårigheter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Daglig verksamhet

En meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet

Samordnad individuell plan - SIP

Samordning för dig med behov av flera olika insatser

Psykisk ohälsa

Om du känner dig nedstämd eller orolig, har svårt att sova eller lider av psykiska besvär så finns s...

Ge stöd och hjälp

Någon behöver dig. Barn, ungdomar och vuxna i Kalmar kommun behöver stöd i sin vardag