Våld och hot i nära relation

Händer som skyddar ansiktet

Om du har du sett eller upplevt hot eller våld i familjen, är orolig för någon annan som är utsatt för våld, eller har svårt att hantera din egen ilska. Då kan du få stöd och hjälp av oss.

Fysiskt våld

De flesta tänker på fysiskt våld när man pratar om våld i nära relation eller våld generellt. Det kan handla om våld i form av slag, sparkar, örfilar, kraftiga knuffar, strypgrepp och användande av tillhyggen och vapen.

Sexuellt våld

Det kan handla om att den som utövar våld bland annat tvingar sig sexuellt på sin partner och kräver att få ha sex. Partnern kan tvingas utföra förnedrande sexuella handlingar som man inte vill. Det kan även handla om våldtäkt samt våld riktat mot bröst och underliv. Från och med 1 juli 2018 säger lagen att sex måste grundas på samtycke. Detta innebär att den som blivit utsatt för sexuellt våld inte uttryckligen måste ha sagt nej för att det ska räknas som en brottslig handling. Det är vanligt att bli tyst, stelna eller inte säga något för de som blir utsatta för sexuellt
våld och att man inte kan säga emot även om man vill.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är vanligt inom våld i nära relation. Det kan vara att man hotar sin partner att man ska slå eller tvinga sig på den sexuellt. Man kanske också hotar att ta livet av sig själv, sin partner eller andra personer som är viktiga för denne, som exempelvis barnen eller partnerns föräldrar.

Dessutom kan den som utövar våld kontrollera sin partner och använda nedsättande och kränkande ord för att bryta ned dennes personlighet. En annan typ av psykiskt våld kan vara att hindra partnern att trösta sina barn eller hindra denne att söka vård för egen del eller barnen.

Materiellt våld

Den som utövar våld kan förstöra familjens saker, partnerns ägodelar och barnens leksaker. Våldsutövaren kan särskilt välja ut saker som betyder mycket för partnern eller barnen för att hota, kränka och såra. Det kan även handla om saker som partnern behöver för att få sin vardag att fungera, som en bil eller mobiltelefon.

Ekonomiskt våld

Det kan innebära att den som utövar våld kontrollerar familjens ekonomi och partnerns pengar. Partnern måste kanske be om pengar till alla inköp. Det kan också innebära motsatt förhållande så att partnern får betala för allt nödvändigt i hushållet. Den som utövar våld använder istället sina pengar till egna nöjen och investeringar.

Digitalt våld

Digitalt våld har blivit allt vanligare i takt med att fler använder webb, sociala medier och smartphones. Det kan exempelvis handla om att utövaren skickar hotfulla mejl och sms eller sprider rykten på sociala medier. Våldsutövaren kanske kapar sin partners Facebook- eller Instagramkonto. Den som utövar våld kan laddar ner en app till mobilen och kontrollerar var en person befinner sig för att alltid ha koll på sin partner. Precis som de andra våldsformerna handlar det om att kontrollera sin partner. Digitalt våld är särskilt vanligt bland unga.

Våld mot personer med funktionsnedsättning

En person som har en funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner för att klara av vissa saker i vardagen. Exempelvis om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Om partnern lämnar den funktionsnedsatta partnern ensam, trots vetskapen om behovet av stöd och hjälp, handlar det om en allvarlig kränkning och en våldshandling.

Våld i unga relationer

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin partner eller när en ung person blir utsatt av den de är tillsammans med. Det kan också vara någon de träffar, ligger med eller har varit tillsammans med förut.

Vi kan ge dig råd, stöd och hjälp genom samtal eller vidare behandling om det finns behov. Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Stödet är kostnadsfritt. 

Personalgruppen består av män och kvinnor med erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete från olika verksamhetsområden.

Vi ger stöd till:

  • dig som är barn och har sett och upplevt våld i familjen
  • dig som har svårt att hantera din ilska och aggression
  • dig som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld
  • dig som har varit eller är utsatt för våld eller hot av någon närstående
  • dig som är anhörig eller vän som är orolig för någon som är utsatt för våld

Vi erbjuder

  • Rådgivning, stöd och hjälp
  • Samtal och behandling individuellt eller i grupp för barn, kvinnor och män
  • Krisbearbetning

Kontakt

Alternativ till våld

Har du blivit utsatt för våld i nära relation eller har du vålds- och aggressionsproblem? Är du barn eller ungdom s