Flyktingmottagning

Receptionen på flyktingmottagningen på Trädgårdsgatan 18 har fortsatt stängt till och med 31 oktober. Nytt beslut tas 26 oktober. Du kan fortfarande ta kontakt med din handläggare över telefon eller e-post. Annars är du välkommen till Integra på Kaggensgatan 40 A.

Observera nya öppettider på Integra:

måndag klockan 13.00-15.00
tisdag-torsdag klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00
fredag klockan 10.00-12.00

Vi hjälper dig som flykting i olika frågor som berör bostad, skola och samhälle. Vi erbjuder hjälp och stöd på en och samma plats.

Introduktion

Som nyanländ och i behov av någon form av introduktion blir du individuellt behandlad, det vill säga du får ta del av introduktionsprogrammet i den utsträckning som behövs. Den individuella variationen är viktig eftersom varje person har sin egen individuella bakgrund med olika kulturella och sociala miljöer.

I vårt introduktionsprogram finns bostadsberedskap och socialt stöd, svenskundervisning, introduktion i skola och barnomsorg, samhällsinformation, praktiskt stöd vid bosättning samt olika kultur- och föreningsaktiviteter. Vi hjälper dig att få rätt kontakter, ger dig information och vägleder dig i samhället.

Vi kan hjälpa dig att få kontakt med

  • Andra myndigheter, tex. vid folkbokföring eller Socialförvaltning
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Skatteverket
  • CSN Studiestöd och hemutrustningslån
  • Sjukvården
  • Förskola och skola
  • SFI, svenska för invandrare (läs mer om SFI)

Hos oss får du en personlig handläggare. Vi träffas vid ett antal tillfällen där vi följer din etablering och pratar som sådant som är viktigt att känna till. Samtalen är frivilliga.

Vi samarbetar nära med KomVux och Arbetsförmedlingen i introduktionen samt deltar i olika projekt. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Kalmarsunds Gymnasieförbund har vi en lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare.

Kontakt

Det finns olika sätt att ta kontakt med oss, från reception med drop-in tider till bokade möten för ett mer fördjupat samtal.

Fler sidor inom invandring och integration

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

Integrationsnytt

Prenumerera på integrationsnytt

Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering – SO – för dig som är ny i Sverige.

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 31 mars 2017