Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

Var med och lär dig om och diskutera kring det svenska samhället!

Fler sidor inom invandring och integration

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Tillsammans i Kalmar

Ni som förening kan hjälpa till att förbättra integrationen

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov

Projekt Bas KALMAR

Ett projekt för att underlätta jobbsökande, studera eller komma närmare arbetsmarknaden för nyanlända.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 6 oktober 2021
Publicerad: 9 januari 2020