Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

Var med och lär dig om och diskutera kring Sverige och det svenska samhället!

Fler sidor inom invandring och integration

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Flyktingmottagning

Hjälp till dig som är nyanländ flykting

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

Integrationsnytt

Prenumerera på integrationsnytt

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Senast uppdaterad: 14 februari 2020
Publicerad: 9 januari 2020