Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Boguiden i Kalmar

BOGUIDEN KALMAR – är ett projekt inom Kalmar kommun som arbetar med insatser kring nyanländas boende i Kalmar.

Projektet arbetar i huvudsak inom tre huvudspår:

  • Öka kommunens kapacitet och bostadsförsörjning genom nya former av samarbeten mellan kommun och hyresvärdar
  • Kvalitetssäkra bostäder genom utbildningsinsatser
  • Underlätta kommunikationen mellan nyanlända och hyrsvärdar i kommunen och även fungerar som en länk mellan aktörerna

Inom projektet BOGUIDEN erbjuder vi även utbildningsinsatser i syfte att öka kunskapen kring boendefrågor. Utbildningsinsatserna är organiserade under BOTIPS KALMAR och genomförs i grupp tillsammans med andra aktörer.

BOTIPS KALMAR – gruppinformationen är indelat på 4 tillfällen där deltagare träffas under 3 timmar per tillfälle och går genom boendeinformation, tips och råd och andra praktiska frågor.

Projektets målgrupp är nyanlända flyktingar, inklusive kvotflyktingar och anvisade till Kalmar kommun som har erhållit sitt första andrahandskontrakt. Även ensamkommande ungdomar har möjlighet att delta i utbildningsinsatserna. Egenbosatta flyktingar i Kalmar kommun omfattas inte av insatserna.

Kursmaterial

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
botips-kalmar-del-1-kursmaterial.pdf 1.7 MB 2019-05-16 08.21
botips-kalmar-del-2-kursmaterial.pdf 3.6 MB 2019-05-16 08.21
botips-kalmar-del-3-kursmaterial.pdf 1.8 MB 2019-05-16 08.21
botips-kalmar-del-4-kursmaterial.pdf 1.6 MB 2019-05-16 08.21

Kontakt

Fler sidor inom invandring och integration

Nytt om corona

Här kan du ta del av Länsstyrelsen Kalmar läns nyhetsbrev om corona på olika språk

SFI, Svenska för invandrare

Du som är invandrare och folkbokförd i Kalmar kommun har rätt till SFI-undervisning

Arbete för nyanlända

Möjligheter för dig som nyanländ att komma in det svenska arbetslivet

Integra

Syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet i Kalmar kommun genom att erbjuda samordnade insatser

Samhällsorientering - SO - för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering – SO – för dig som är ny i Sverige.

Integrationsnytt

Prenumerera på integrationsnytt

Senast uppdaterad: 21 oktober 2019
Publicerad: 29 mars 2019