Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Bas KALMARs arbetssätt

Bas KALMAR har i sin heltidsaktivitet utgått från att ge en grund utifrån hela människans behov. Från ansökan och inskrivning, genom undervisning, aktiviteter och uppföljning, till avslut. Bas KALMAR har till största delen arbetat inom områden som svenska, modersmål, hälsa, vardagsliv och matematik.

Vägen genom Bas

Bas KALMAR har haft olika samarbeten för att säkerställa att Bas KALMAR utgår utifrån individens förutsättningar.

Verksamhet

Bas KALMAR utvecklar deltagarnas förmåga att tala, läsa, skriva, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.

Förutsättningar för goda effekter

Att vara flexibel är viktigt då schemaförändringar och gruppförändringar sker beroende på årstid och aktiviteter.

Framgångsfaktorer

Här redogörs för de framgångsfaktorer som Bas KALMAR kan se med projektet.

Beskrivning av verksamheten Bas KALMAR

Bas KALMAR:s målgrupp har varit kortutbildade vuxna nyanlända, tidigt i etableringen.