Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/kommun-och-politik/hallbarhet-och-manskliga-rattigheter/social-hallbarhet/sa-arbetar-vi-med-integration.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov