Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Verksamhet

Bas KALMAR förbereder deltagarna för att börja på SFI. Det innebär att Bas KALMAR utvecklar deltagarnas förmåga att tala, samtala, läsa, skriva, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.

Kort om verksamheten Bas KALMAR

Bas KALMAR vill hjälpa deltagarna med att förstå det nya samhället och få lära känna sin egen stad.

Språkinsatser

För att deltagarna ska förstå innehållet i verksamheten behövs språkstöd, helst på deltagarnas modersmål.

Matematik

Matematik är något som alla använder i vardagen och därför viktigt att alla förstår.

Friskvård och hälsa

Bas KALMAR har öppnat ögonen för många vad gäller kost och träning.

Vardagsliv

Många i målgruppen behöver vidga sin kunskap om samhället i Sverige för att öka delaktighet.

Digitala verktyg

Mycket i samhället sker digitalt idag. Att då inte kunna läsa och ta till sig information innebär begränsningar.