Om projektet Bas KALMAR

Många kan i dag inte tillgodogöra sig de SFI-studier de erbjuds i etableringsprocessen. Därför startades projektet Bas KALMAR som du kan läsa mer om här.

Bakgrund

Projektet och samhället strävar mot att nyanlända ska känna sig delaktiga i samhället.

Beskrivning av verksamheten Bas KALMAR

Bas KALMARs målgrupp har varit kortutbildade vuxna nyanlända, tidigt i etableringen.

Projektets syfte

Med språkträning som en röd tråd är ambitionen att utveckla och testa en ny modell som fångar upp de kortutbildade.

Målgrupp

Här kan du läsa vilka kriterier som har uppfyllts för att ingå i Bas KALMARs målgrupp

Samarbete

Bas KALMAR samarbetar med SFI, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten samt Flykting och Integration.