Psykisk ohälsa

Om du lever med psykisk ohälsa kan du få stöd och hjälp. Våra verksamheter riktar sig till barn, unga och vuxna.

Känner du dig nedstämd eller orolig?

Om du känner dig nedstämd eller orolig, har svårt att sova eller lider av psykiska besvär så finns stöd och hjälp a

KRUS

Arbetsförberedande insats för unga vuxna och som upplever psykisk ohälsa.

Suicidpreventivt arbete

Självmord går att förhindra. Här är filmer som kan rädda liv och information om stöd och hjälp.

Aktivitetshuset Nya Valen

Aktivitetshuset Valen är till för dig som är mellan 18 – 65 år och som har eller har haft svårigheter på grund av p

Övriga länkar