Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Psykisk ohälsa

Om du känner dig nedstämd eller orolig, har svårt att sova eller lider av psykiska besvär så finns stöd och hjälp att få.

Känner du dig nedstämd eller orolig?

Behöver du prata med en psykolog? Kanske har du svårt att sova. Hos distriktsläkaren kan du få en remiss till primärvårdspsykologen. Kontakta din hälsocentral eller någon av Kalmar kommuns privata läkarmottagningar.

Samordnat stöd

Insatserna för dig med psykisk ohälsa utformas ofta i samverkan med andra myndigheter och är till för att hjälpa dig att få ett fungerande vardagsliv. Det kan handla om stöd från kommunen i form av sysselsättning och boendestöd, behandling från Region Kalmar, insatser från försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt kontakter med intresseföreningar.

Insatser för dig med psykisk ohälsa

KRUS

Arbetsförberedande insats för unga vuxna och som upplever psykisk ohälsa.