Samordnad individuell plan - SIP

 

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som kan upprättas tillsammans med dig om du har behov av samordnade insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

SIP finns till för att du och dina närstående inte ska behöva lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller Region Kalmar.

Vi gör en SIP när:

 • samordning efterfrågas
 • kompetens behövs från flera verksamheter
 • ansvarsfördelning behöver tydliggöras
 • insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning
 • du upplever att du ”bollas runt” mellan olika myndigheter eller avdelningar.

Hur funkar SIP?

Hur vi jobbar med SIP anpassas efter vilken typ av insatser du behöver. Det finns tre viktiga principer som arbetet med SIP ska utgå ifrån:

 • Samtycke
  Du själv ska samtycka till att planen upprättas.
 • Delaktighet
  Du själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.
 • Påbörjas utan dröjsmål
  Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar.

SIP-möte

Vid ett möte planerar och bestämmer du och de andra som är med gemensamma mål och vem som gör vad, och skriver ned det i en samordnad individuell plan. Efter en tid ses ni igen och pratar om hur det har gått och om något behöver ändras i planen.

För att ett SIP-möte ska kunna ordnas behövs ditt samtycke till att mötas. Du är med och planerar mötet och vilka som ska bjudas in. Efter mötet får du med den skrivna planen.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Fler sidor inom omsorg och stöd

Ekonomi och pengar

Stöd och hjälp för dig som har problem med din ekonomiska situation

Familj, barn och ungdom

Stöd till familjer, barn och unga. Hjälp i relationer, föräldraskap och familjeliv

Funktionsnedsättning

Stöd och insatser för dig med intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård. Hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel

Invandring och integration

Stöd och insatser för dig som är invandrare eller flykting till Sverige

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Trygg och säker

Stöd, hjälp och samordning för din trygghet och säkerhet. Krisberedskap, jour och upplysning

E-tjänster Omsorg och stöd

Här har vi samlat våra e-tjänster och blanketter så att du kan uträtta olika kommunala ärenden när det passar dig b

Äldre

Stöd och hjälp för dig som är äldre så att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 februari 2021
Publicerad: 25 april 2017