Förutsättningar för goda effekter

Flexibilitet är en nödvändighet då schemaförändringar och gruppförändringar sker hela tiden beroende på SFI-start, nya deltagare, grupp, årstid och aktiviteter – därav kan arbetsuppgifter skifta under året.

Jobba på Bas KALMAR

För att arbetet ska flyta på behövs pedagoger som är trygga i sig själva och har en positiv människosyn.

Arbetsuppgifter för personalen

Här presenteras de olika arbetsuppgifterna för de olika arbetsrollerna i Bas KALMAR:s verksamhet.

Utbildning och kompetensutveckling för personal

Här kan du läsa mer om hur personalen på Bas KALMAR har arbetat och kontinuerligt skaffat sig nya kunskaper.

Samverkan

Här presenteras Bas KALMAR:s organisation och samverkan utifrån styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp.