Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet.

Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad kan det bli aktuellt med hemtjänst.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För dig med funktionsnedsättning kan det vara aktuellt med hjälp för att underlätta din vardag.

Mat

Om du inte kan laga din mat själv eller komma till någon av våra restauranger kan du få hjälp med mat.

Seniorlots

Seniorlotsen hjälper dig över 65 år med enklare fixaruppdrag, fallförebyggande åtgärder och lotsar dig rätt.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet kan göra att du känner dig säkrare i ditt hem.