Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan.

Begravning

Vad du bör tänka på när någon anhörig har avlidit

Bouppteckning och dödsboanmälan

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med dödsboanmälan

Psykisk ohälsa

Om du känner dig nedstämd eller orolig, har svårt att sova eller lider av psykiska besvär så finns s...

$widget.img.alt

Träffpunkter

På träffpunkterna kan du finna vänner, umgås under enklare former, känna samhörighet och få ett stöd...

$widget.img.alt

Anhörigstöd, avlastning

Du som vårdar någon anhörig som är äldre, långvarigt sjuk eller funktionshindrad kan få stöd, råd oc...

$widget.img.alt