Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan.

Begravning

Vad du bör tänka på när någon anhörig har avlidit

Bouppteckning och dödsboanmälan

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med dödsboanmälan