Vardagsliv

Många i målgruppen behöver vidga sin kunskap om samhället i Sverige för att öka delaktighet. Målgruppen kommer till Sverige med olika sociokulturella och socioekonomiska bakgrunder samt olika psykosociala nivåer.

Vardagslivets frågor

Som nyanländ analfabet i Sverige är det av stor vikt att tidigt få konkret, tydlig och anpassad information om sitt

Omvärldskunskap

Nyanlända behöver mycket information om det nya samhället, sätt att leva samt rutiner.

Föräldrastödsutbildning

Utbildningen "Barnen i våra hjärtan" (BiVH) riktar sig till föräldrar som är nyanlända i Sverige.