Matematik

Matematik är något som alla använder i vardagen och därför viktigt att alla förstår exempelvis datum, klockan och pengar för att leva i det svenska samhället. Likaså att kunna sina egna personuppgifter. 

Denna matematiska inlärning tar lång tid och behöver repeteras hela tiden. Mycket tålamod behövs. Deltagarna är väldigt ojämna i sin förkunskap och därför behövs undervisning på flera nivåer för att möta deltagarna där de är. En del klarar endast att tala andra kan skriva.

Tid är något vi ständigt kommunicerar om i det vardagliga livet. Vi har skola och arbetet utifrån klockan. Människor planerar middagar, möten, samlingar, olika aktiviteter, träningstider, med mera.

I Sverige måste man komma i tid, det påverkar andra och då måste exempelvis sådan saker som tidtabeller följas. Om en individ missar en tågtid, ett läkarbesök, tid hos tandläkare så får hen betala ändå.

Att komma i tid till Bas KALMAR är en livskunskap som måste läras in på en gång och förklaras varför det är viktigt.

I vissa länder är tid inte lika viktigt eller viktigt alls, vilket har gjort att vissa deltagare inte lärt sig vare sig klocka eller tid. Likaså har hemmafruar inte haft en tidspress över sig då de dagliga sysslorna inte behöver exakt tid.

För att bli inkluderad i det svenska samhället behöver individer kunna planera sin egen ekonomi och göra en budget. Detta för att pengarna ska räcka månaden ut till nästa utbetalning. Speciellt vissa kvinnor har svårt att förstå pengarnas värde, då de aldrig haft egna pengar eller ansvarat för egen ekonomi. I vissa länder kan man handla utan prislappar, men i Sverige måste man kunna läsa prislappar.

Att inte förstå pengars värde eller ha koll på sin egen ekonomi leder till att kvinnan är beroende av man eller barn vilket leder till osjälvständighet.

Utöver dessa stora områden som tid och pengar har Bas KALMAR jobbat vidare med nedanstående konkreta moment, sakta men säkert.

Vi delade upp matematiken i två steg. Alla börjar med uppgifter i steg 1 för att sedan gå vidare och bygga på sin kunskap med steg 2.

Steg 1 Med betoning på tala, lyssna men även börja skriva

 • tala och sedan skriva siffror 0-9
 • tala och sedan skriva talen 0-31
 • förstå siffrans värde
 • skriva och räkna 0-31 + 0-100
 • ordningstal och datum
 • år: veckans sju dagar samt årets 12 månader
 • kan förstå och använda plus, minus och lika med (+ - =)
 • årstider
 • förstå schema och kalender
 • tala personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, personnummer, födelsedatum.
 • klockan: Hel- halvtimme, kvart i och kvart över. Analog och digital.
 • förstå pengar och dess värde, sedlar & mynt.

Steg 2: Med betoning på att tala mycket, lyssna samt börja läsa och skriva

 • räkna 1-1000
 • de fyra räknesätten
 • läsa av ett kvitto
 • förstå budget
 • jämföra priser: vilket är dyrast eller billigast?
 • tid: sekund, minut, timme, dygn, vecka, månad och år
 • klockan: fem i, fem över och så vidare samt analog och digital
 • mått: längd och vikt
 • skriva personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, personnummer, födelsedatum
 • enklare lästal
 • före, efter, mellan, först, sist, störst minst.
En bild med färgglada siffror som ligger huller om buller.

Fler sidor inom verksamhet

Kort om verksamheten Bas KALMAR

Bas KALMAR vill hjälpa deltagarna med att förstå det nya samhället och få lära känna sin egen stad.

Språkinsatser

För att deltagarna ska förstå innehållet i verksamheten behövs språkstöd, helst på deltagarnas modersmål.

Friskvård och hälsa

Bas KALMAR har öppnat ögonen för många vad gäller kost och träning.

Vardagsliv

Många i målgruppen behöver vidga sin kunskap om samhället i Sverige för att öka delaktighet.

Digitala verktyg

Mycket i samhället sker digitalt idag. Att då inte kunna läsa och ta till sig information innebär begränsningar.

Senast uppdaterad: 9 december 2021
Publicerad: 28 juli 2021