Vägen genom Bas KALMAR

Bas KALMAR har haft samarbete med Mötesplatsen, Arbetsförmedlingen, SFI, Socialtjänsten och introduktionshandläggare för att säkerställa att rätt individ börjar på Bas KALMAR utifrån individens förutsättningar.

Process för Bas KALMAR

När tiden på Bas KALMAR har närmat sig sitt slut har projektet haft kontakt med de olika instanserna inför SFI-star

Ansökan till Bas

Individer med kort eller ingen studiebakgrund som är nya i Sverige har fått hjälp att ansöka om plats till Bas KALM

Inskrivningsmaterial

Individen behöver förstå vad som förväntas av personen och vad verksamheten innehåller.

Välkomstsamtal

Den dagen som deltagaren börjar så får de enskild information på sitt modersmål om vad som gäller på Bas KALMAR.

Uppföljningssamtal

Verksamheten behöver säkerställa att deltagaren förstår, utvecklas och följer sin plan.

Avslutningssamtal

Avslutningssamtal har skett utifrån uppföljningsplanen samt de underlag som kommit in från personalen.

Överlämningssamtal till SFI, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten

I mitten av projektet startades en arbetsgrupp mellan Bas KALMAR, SFI, Arbetsförmedlingen samt socialtjänsten.