Svenskundervisning

Bas KALMAR jobbar för att deltagarna ska börja SFI och projektet utgår därför från SFI:s kursplan och innehåll.

Kort fakta om svenskundervisning

Modersmålsstöd är centralt för att deltagarna ska förstå vad som förväntas av dem.

Moment i språkinlärningen

Läraren har en långsiktig plan i lärandet som bryts ner i delmoment under lektionerna.

Wittingmetoden

Här beskrivs Bas KALMAR:s erfarenheter av att jobba utifrån Wittingmetoden