Socialjour - Sydostjouren

Vi hjälper dig med behov av akuta skyddsåtgärder i svåra sociala situationer! Vi ger dig råd, stöd och praktiskt hjälp i ett akut läge.

Sydostjouren är en gemensam socialjour för Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås och Västerviks kommuner. Sydostjouren ansvarar för socialtjänstens uppdrag i de samverkande kommunerna, rörande akut hjälp exempelvis när barn far illa, när någon har ett behov av omedelbar hjälp för sitt missbruk eller någon på grund av våld i nära relation har behov av direkt skydd/stöd.

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten.

Viktigt!
Sydostjouren har inte möjlighet att ta emot och hantera annat än mycket brådskande ärenden. För alla övriga ärenden får du kontakta socialförvaltningen i din kommun vid deras öppettider.