Socialjour - Sydostjouren

Vi hjälper dig med behov av akuta skyddsåtgärder i svåra sociala situationer! Vi ger dig råd, stöd och praktiskt hjälp i ett akut läge.

När inte övrig socialtjänst är tillgänglig är vår gemensamma socialjour Sydostjouren öppen. Du når oss kvällar och helger via 020-45 39 00.

Sydostjouren är en gemensam socialjour för Borgholm, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Karlskrona, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Sydostjouren ansvarar för socialtjänstens uppdrag i de samverkande kommunerna, rörande akut hjälp exempelvis när barn far illa, när någon har ett behov av omedelbar hjälp för sitt missbruk eller någon på grund av våld i nära relation har behov av direkt skydd/stöd.

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten.

Viktigt!
Sydostjouren har inte möjlighet att ta emot och hantera annat än mycket brådskande ärenden. För alla övriga ärenden får du kontakta socialförvaltningen i din kommun vid deras öppettider.

För akut hjälp dagtid kontakta socialtjänsten i din hemkommun: 

Borgholm                   
0485-880 00
Läs mer på borgholm.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Emmaboda                 
0471-24 90 00
Läs mer på emmaboda.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högsby                        
0491-290 00
Läs mer på hogsby.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalmar                        
0480-45 00 00
Läs mer på kalmar.se

Karlskrona                  
0455-30 30 00
Läs mer på karlskrona.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nybro                          
0481-450 00
Läs mer på nybro.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Oskarshamn               
0491-880 00
Läs mer på oskarshamn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torsås                         
0486-331 00
Läs mer på torsas.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster