Framgångsfaktorer

Sammanfattningsvis kan man säga att framgångsfaktorerna i projektet har varit språkundervisning på svenska, modersmål och friskvård.

Vad har gjort att deltagarna utvecklats och integrerats bättre i Kalmar?

Här redovisas vad nyckeln är till ökad inlärning och en bredare förståelse hos målgruppen.

Vad är det unika med Bas KALMAR?

Bas KALMAR:s verksamhet har genomgående fokuserat på enkelhet, repetition och att ge en bra grund för lärande.

Vad är det som är viktigt efter tiden på Bas KALMAR?

Bas KALMAR ser att alla aktörer behöver fortsätta stärka och visa gruppens potential.

Framgång och utmaningar med Bas KALMAR i framtiden enligt Bas-personalen

Personalen berättar om vad som har varit framgångsfaktorer och vad som varit utmanande under projektets gång.