Gifta sig

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag då ni ingår ett juridiskt giltigt äktenskap. Ceremonin äger rum i Rådmannen, Stortorget 38 eller annan plats i kommunen efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Borgerlig vigsel

Vad som gäller och vad ni bör tänka på inför en borgerlig vigsel

Vigselförrättare

Vigselförrättare i Kalmar kommun

Vigselschema

Vigselschemat